LEKPLATSEN

 

En lekplats finns centralt på området. Här finns bl.a. gungor, rutschkana och sandlåda. Samfälligheten har ansvar för skötseln.